ค้นหารหัสใช้งานระบบ GAT/PAT เพื่อใช้สมัคร Admissions กลาง ประจำปี 2560

 

ค้นหาข้อมูล

เลขประจำตัวประชาชน * : (13 หลัก)
เลขที่นั่งสอบ O-NET (สทศ.) *: (8 หลัก)
วันเกิด *: (พ.ศ.)

 

ติดต่อสอบถาม : 02-3545150-2, admissions@cupt.net
2017 CUPT. All rights Reserved