ค้นหารหัสใช้งานระบบ GAT/PAT เพื่อใช้สมัคร Admissions กลาง ประจำปี 2559

 

ค้นหาเลขที่สมัคร

เลขประจำตัวประชาชน * : (13 หลัก)
เลขที่นั่งสอบ O-NET (สทศ.) *: (8 หลัก)
วันเกิด *: (พ.ศ.)

 

ติดต่อสอบถาม : 02-3545150-2, contact@aupt.or.th
2015 AUPT. All rights Reserved