ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558

กรุณาเลือกมหาวิทยาลัย และคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการค้นหา

หากพบข้อสงสัย กรุณาติดต่อ : สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3 เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2354-5150 , 0-2354-5151 , 0-2354-5152
โทรสาร: 0-2354-5155, 0-2354-5156
 
 
Free Hit Counter
Free Hit Counter
0012237