ระบบตรวจสอบสถานะการแก้ไขข้อมูล Admissions ปีการศึกษา 2558

กรอกข้อมูล เลขประจำตัวประชาชนและเลขที่สมัคร
______________________________________

ส่งคำร้องขอแก้ไขข้อมูลภายในวันที่ 10-21 พฤษภาคม 2558

เลขประจำตัวประชาชน :
เลขที่สมัคร :
 


กรุณาตรวจสอบเอกสารที่เจ้าหน้าที่ต้องการเพิ่มเติม
(ถ้ามี)ให้ทำการส่งคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครนั้นมาอีกครั้ง
พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เจ้าหน้าที่ต้องการตามรายการมาด้วย

 

 

Copyright 2014 AUPT

Hit Counter
Hit Counter