ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกและรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์เข้า Admissions กลาง

ประจำปีการศึกษา 2560


เลขประจำตัวประชาชน :
เลขที่สมัคร :


ส่งเอกสารเพื่อแก้ไขข้อมูล Admissions แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560

ลืมเลขที่สมัคร คลิกที่นี่

การตรวจสอบสถานะว่าถูกตัดสิทธิ์หรือไม่ : หากไม่ถูกตัดสิทธิ์หน้าจอแสดงผลคะแนนจะไม่ปรากฏข้อความสีแดงใดๆ

ในการคัดเลือกฯ ระบบจะเลือกใช้คะแนนที่ดีที่สุดให้โดยอัตโนมัติ

Home Remedies For Wrinkles
Count Stats Visits

1