ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
(Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558
 

 


 

กรอกเลขประจำตัวประชาชนและเลขที่สมัคร
*เลขประจำตัวประชาชน:
*เลขที่สมัคร:

หากพบข้อสงสัย กรุณาติดต่อ : สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-354-5150-2 โทรสาร : 02-354-5155-6

 

 


 


2015 by AUPT. All rights Reserved. สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย