ระบบขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแอดมิชชั่น

 ชื่อ - นามสกุล ผู้ขอข้อมูล *
เพศ *
ชื่อหน่วยงาน *
เบอร์โทรศัพท์ 1*
เบอร์โทรศัพท์ 2
Fax.
E-mail *
ข้อมูลที่ต้องการ *
ปีการศึกษา *
(พ.ศ.)
ประเภทไฟล์ *
รายละเอียดข้อมูล

เงื่อนไขการขอข้อมูล

1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าระบุข้างต้นนั้นเป็นความจริงทุกประการ
2. ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้ไปให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา และจะไม่นำข้อมูลไปใช้ในเชิงพาณิชย์
3. หากข้าพเจ้าระบุความเท็จ ข้าพเจ้ายินดีรับผิดตามมาตรากฏหมาย

ยอมรับเงื่อนไขการขอข้อมูลของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย


หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-354-5153

 

Copyright CUPT